Akrebi Kuyruğundan Tutmak

Akrebi Kuyruğundan Tutmak. "Modern aydın, akreple dost olan, akrepler çoğaltan insandır. ise, bütün gafillikleri, safdillikleri, acziyet veya ihanetleri ile "akrebi kuyruğundan tutan" insanlardır.

Responsive image
YAZAR
M. Fatih Andı
DOSYA BOYUTU
10,63 MB
YAYIN TARIHI
2018
DIL
Türkçe
ISBN
9786058127838

Akrebi Kuyruğundan Tutmak harika bir kitap. Bu kitabın yazarı M. Fatih Andı. mobilityweekbg.com'ye kaydolun ve M. Fatih Andı'den Akrebi Kuyruğundan Tutmak kitabını ve diğer kitapları ücretsiz olarak indirin.


“Modern aydın, akreple dost olan, akrepler çoğaltan insandır. Modernleşmeci toplumların Batıcı aydınları ise, bütün gafillikleri, safdillikleri, acziyet veya ihanetleri ile “akrebi kuyruğundan tutan” insanlardır. Tuttukları akrebin zehri önce kendilerini zehirlemiştir. “Ama onlar bilmezler ki…”Toplumlarının birer aydını olmaları hasebiyle, edebiyatçılar da bu vasıftan tercihleri ve tavıralışları oranında nasiplenirler. Buradan hareketle, Türk edebiyatının modernleşme macerasını akrebi kuyruğundan tutanlar ve akrebin kuyruğunu ezenler diye bir tasnif etrafında yorumlayabiliriz. Bu tasnif ile eğildiğimizde ise, bizim edebiyat tarihimizin, okullardaki müfredat çerçevesinde bize “akrebikuyruğundan tutanlar”a medhiye tarihi olarak dayatıldığını fark ederiz. Yeni Türk Edebiyatınınyakın zamanlara kadar tekrarlanagelen “resmî” tarihi, modernleşme ekseninde kurgulanmış biredebiyat tarihi görüntüsü arz eder. Bu yüzden, “akrebi kuyruğundan tutanlar”ın varlığını bilmek ve onları tanımakla birlikte, akrebin kuyruğunu ezenlerden bilhassa haberdar olmak, safımızı bu şartlar altında belirlemek mecburiyetindeyiz. “Akrebin kuyruğunu ezenler”, fitnenin önünü almaya, bünyeyi sağaltmaya çalışanlardır.” (Tanıtım Bülteninden)  


Akrebi Kuyruğundan Tutmak. Kitap Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın edebiyat üzerine yazılarından oluşuyor. Genel olarak; edebiyat ve toplumsal değişim, Türk Edebiyatında Modernleşme Macerası...